Poslovni klub

Nakon prijema vozila, korisnicima naših servisnih usluga na raspolaganju je poslovni klub (kafe). U prijatnom i klimatizovanom prostoru, uz besplatne napitke i dnevnu štampu, naši klijeni mogu provesti vreme koje je potrebno za popravku vozila .

Poslovni-klub
Poslovni-kafe-5
Poslovni-kafe-6
Scroll to Top