Kiler Auto » TRENUTNO NA AKCIJI U KILER AUTO CENTRU

Trenutno na akciji u Kiler Auto centru

Informacije o trenutnim akcijama i aktuelnim zbivanjima.

Kiler Auto centar snosi troškove kurirske službe za preuzimanje DPF filtera, kao i za vraćanje očišćenog filtera klijentu.

Besplatne usluge

POSLOVNI KLUB - KAFE

Nakon prijema vozila, korisnicima naših servisnih usluga na raspolaganju je poslovni klub (kafe). U prijatnom i klimatizovanom prostoru, uz besplatne napitke i dnevnu štampu, naši klijeni mogu provesti vreme koje je potrebno za popravku vozila 🙂

BESPLATNE USLUGE

Usluge koje se ne naplaćuju: kontrola izduvnog sistema, kontrola napajanja akumulatora, kontrola rashladne tečnosti u sistemu za hladjenje motora, kontrola kočionog sistema i sistema za upravljanje.

Scroll to Top