SERVIS DPF FILTERA - VIDEO

Servis dpf filtera - video

Koraci u procesu čišćenja dpf-a

- softverska dijagnostika dpf filtera u vozilu. Preko programa za dijagnostiku brzo
dobijamo potrebne informacije o trenutnom stanju filtera.

- demontaža dpf filtera
- vizuelno utvrđivanje ispravnosti filtera
- priprema filtera za čišćenje
- postavljanje dpf filtera na mašinu za profesionalno čišćenje
- procesčišćenja dpf filtera
- sušenje dpf filtera
- očitavanje stanja filtera posle čišćenja
- montiranje očišćenog filtera na vozilo
- dijagnostička kontrola dpf filtera pre uručenja vozila korisniku

 

Scroll to Top