Kiler Auto » SERVIS DPF FILTERA – VIDEO

SERVIS DPF FILTERA - VIDEO

Servis dpf filtera - video

 

Koraci u procesu čišćenja dpf-a:

- softverska dijagnostika dpf filtera u vozilu. Preko programa za dijagnostiku
brzo dobijamo potrebne informacije o trenutnom stanju filtera.

- demontaža dpf filtera
- vizuelno utvrđivanje ispravnosti filtera
- priprema filtera za čišćenje
- postavljanje dpf filtera na mašinu za profesionalno čišćenje
- proces čišćenja dpf filtera
- sušenje dpf filtera
- očitavanje stanja filtera posle čišćenja
- montiranje očišćenog filtera na vozilo
- dijagnostička kontrola dpf filtera pre uručenja vozila korisniku

Scroll to Top