SERVIS DPF FILTERA – VIDEO

Servis dpf filtera – video

Koraci u procesu čišćenja dpf-a

– softverska dijagnostika dpf filtera u vozilu. Preko programa za dijagnostiku brzo dobijamo potrebne informacije o trenutnom stanju filtera.
– demontaža dpf filtera
– vizuelno utvrđivanje ispravnosti filtera
– priprema filtera za čišćenje
– postavljanje dpf filtera na mašinu za profesionalno čišćenje
– proces čišćenja dpf filtera
– sušenje dpf filtera
– očitavanje stanja filtera posle čišćenja
– montiranje očišćenog filtera na vozilo
– dijagnostička provera dpf filtera pre predaje vozila korisniku
Kiler auto – servis dpf filtera
Tošin bunar 63b, Zemun
011/2100-964, 011/2618-237
www.kilerauto.com